خانه / مدیریت توسعه استعدادهای انسانی

مدیریت توسعه استعدادهای انسانی

مدیریت استعداد فردی، مدیریت استعداد سازمانی

موضوع استعداد انسانی و تلاش در جهت این ویژگی انسان سالهاست که مورد توجه مراکز علمی معتبر مدیریت جهان می‌باشد.
در ایران این رشته هیچ آموزش آکادمیک ندارد، و من جزء معدود کسانی هستم که علاقه ویژه‌ای به این رشته دارم، این رشته علمی ترکیبی از دو رشته مهم انسان شناسی و روان شناسی با علم مدیریت را در بر می‌گیرد و موضوع منابع انسانی پیشرفته محسوب می‌شود.

آنچه که از این پس شما شاهدش خواهید بود توسعه توسعه این رشته در ایران و استفاده از این سایت برای معرفی و ارائه خدمات لازم در این زمینه است.
آنچه که بنده در این موضوع ارائه خواهم کرد تلفیق دو موضوع “توسعه استعدادها و مدیریت استعدادهاست” که من این رشته را به نام “مدیریت توسعه استعدادها” نام‌گذاری کرده‌ام.
ویژگی این رشته در ارائه خدماتی از این قبیل است:
۱) کشف استعدادها
کشف استعدادها را می‌توان در چهار مقطع زندگی انجام داد.
۱-۱ کشف استعداد کودکان ۷ تا ۱۲ سال
۱-۲ کشف استعداد نوجوانان ۱۲ تا ۱۶ سال
۱-۳ کشف استعداد جوانان ۱۶ تا ۲۸ سال
۱-۴ کشف استعداد بزرگسالان ۲۸ تا ۴۸ سال

۲) پایش استعدادها
      پایش استعداد برای درک و بدست آوردن استعداد ذاتی و بنیادین است که می‌تواند بزرگ‌ترین منشاء کار، تحصیل، زندگی و موفقیت باشد.

۳) تربیت استعدادها
بعد از شناخت و کشف استعداد و پایش استعداد هر فرد باید برای تربیت و ایجاد محیط مناسب و محیط سازی لازم اقدام کرد. از این پس عوامل محیطی، فرهنگی و آموزشی نقش خاص خود را ایفا می‌کنند.

۴) شکوفا سازی استعدادها
      هدف اصلی فرآیند توسعه استعدادها، شکوفاسازی استعدادهاست و رساندن استعداد به مرحله نتیجه دهی، فرآیند شکوفاسازی فرآیندی زمان‌بر و پردقت می‌باشد. باغبانی انسان‌هاست با ویژگی‌های فرآیندی و صبوری خاص.

۵) خلق ارزش و ثروت از استعدادها
استعدادها ارزش آفرینی و ثروت آفرینی فوق‌العاده‌ای را خلق می‌کنند، و هدف من تبدیل سرمایه‌های انسانی به ثروت‌های تعالی انسانی است.

تاکنون هرآنچه گفتیم فرایند مدیریت “استعداد فردی” است اما تخصص بنده علاوه بر پیگیری مدیریت استعداد فردی، موضوع مدیریت استعداد سازمانی در ایران و جهان نیز هست.


مدیریت توسعه استعداد سازمانی
یکی از مهمترین ویژگی‌های سازمان‌های پیشرو در جهان امروز سرمایه‌های انسانی و قابلیت‌های انسانی است که باید به خلق ارزش و خلق ثروت تبدیل شود.

مدیریت استعدادها، مدیریت سرمایه‌های انسانی و قابلیت‌های انسانی است با فلسفه کرامت انسانی. لذا در فرآیند مدیریت استعدادها ما دانش منابع انسانی پیشرفته را پیگیری می‌کنیم:
۱) جذب استعدادها به سازمان
۲) پرورش استعدادها و بکارگیری آنها در سازمان
۳) بانک ذخیره استعدادها
۴) نگهداری استعدادها
۵) انگیزش و تعالی استعدادها
۶) تبدیل استعدادها به ارزش و ثروت سازمانی
مراحل متفاوت مدیریت استعدادهاست.