خانه / تماس با ما

تماس با ما

دکتر علیرضا حمزه‌ای
همراه: ۰۹۱۲۲۸۲۴۸۰۴
ایمیل: ah69322@yahoo.com
آدرس: تهران، خیابان آزادی، دانشگاه صنعتی شریف، پژوهشکده سیاست گذاری علم وتکنولوژی، گروه مدیریت توسعه استعدادها