خانه

هدف از ایجاد این سایت:

موضوع استعدادهای بنیادین انسان و اینکه هر کسی بشناسد که چه استعداد ذاتی در وجود اوست و می تواند با شناخت خود و استعدادها و توانمندی هایش در جایگاه درستی از آفرینش قرار گیرد و کار، تحصیل، زندگی و مطالعاتی عالی داشته باشد کار مورد علاقه من است.
من دانشجوی دکترای مدیریت دانش با رویکرد سرمایه های انسانی به خصوص مدیریت توسعه استعدادها هستم.
از این پس سعی در توسعه علم و دانش و تجارب خود دارم و در خدمت شما هستم.
علیرضا حمزه ای